classiera loader

USLOVI KORIŠĆENJA

Web-sajt www.cistilica.rs sastoji se od različitih sadržaja koje održava vlasnik odnosno Rukovalac. Samim korišćenjem ovog web-sajta, pristajete na ovde navedena pravila.
Web-sajt www.cistilica.rs može se koristiti samo od strane korisnika koji pristaju na pravila, uslove i objave koje on sadrži, bez modifikacija.
Vlasnik web-sajta www.cistilica.rs zadržava pravo na izmenu pravila, uslova i objava koje regulišu njegovo korišćenje.

KORIŠĆENJE WEB-SAJTA OD STRANE KORISNIKA

Jednom kreiran nalog je trajan (sve dok korisnik ne odluči da ga ukloni). Korisnik može sam vršiti promenu unetih podataka, izuzev e-mail adrese. Uklanjanje naloga i promena e-mali adrese mogu se izvršiti slanjem zahteva za uklanjanje naloga, odn. zahteva za promenu e-mail adrese na adresu elektronske pošte anakondadoo@gmail.com

Svaki sledeći put korisnik može pristupiti svom nalogu unošenjem e-mail adrese i lozinke koju je uneo prilikom registracije. U slučaju zaboravljene lozinke, ista može biti promenjena klikom na link za promenu lozinke koji će biti poslat na e-mail adresu korisnika.

VEZA SA DRUGIM INTERNET SAJTOVIMA I STRANICAMA

Web-sajt www.cistilica.rs može da sadrži veze prema drugim internet sajtovima i stranicama. Takođe, Rukovalac web-sajta www.cistilica.rs nema kontrolu nad tim internet sajtovima i stranicama i nije odgovoran za njihov sadržaj.

NEZAKONITO ILI ZABRANJENO KORIŠĆENJE

Korisnici nemaju pravo da web-sajt www.cistilica.rs upotrebljavaju u svrhe i na način koji su nezakoniti ili zabranjeni opštim aktima i pozitivnim propisima Republike Srbije. Nije dopušteno koristiti ovaj web-sajt na način koji bi web-sajt oštetio ili ga onesposobio, preopteretio ili ometao druge korisnike da se njim služe.

IZUZEĆE OD ODGOVORNOSTI

Informacije, softver, proizvodi i usluge koje web-sajt sadrži ili koje su dostupne kroz korišćenje web-sajta mogu da sadrže netačnosti ili greške. Unesene informacije menjaju se periodično. Vlasnik odnosno Rukovalac web-sajta može unapređivati i/ili menjati web-sajt www.cistilica.rs u bilo kom trenutku. Sadržaj objavljen na web-sajtu www.cistilica.rs ne može biti temelj za donošenje ličnih, pravnih ili finansijskih odluka.
Vlasnik i Rukovalac web-sajta www.cistilica.rs, ni u kojem slučaju ne može biti odgovoran za neposrednu ili posrednu slučajnu štetu koja proizlazi ili je na bilo koji način povezana s korišćenjem web-sajta www.cistilica.rs ili njegovim radom.
Vlasnik ili Rukovalac ne odgovaraju za tačnost, kompletnost i zakonitost podataka sadržanih na web-sajtu.

PREKID / OGRANIČENJE PRISTUPA

Rukovalac web-sajta www.cistilica.rs ima diskreciono pravo da onemogući pristup web-sajtu i uslugama koje su za njega vezane ili bilo kojem njihovom delu, u bilo koje vreme i bez prethodnog obaveštenja.
Rukovalac i vlasnik web-sajta nemaju ni obavezu niti odgovornost da proveravaju podatke i informacije sadržane u porukama.
Ukoliko dođe do zloupotrebe u korišćenju, u bilo kom smislu, Rukovalac i vlasnik web-sajta imaju pravo da izbrišu ili trajno blokiraju bilo kog korisnika web-sajta.

ZAŠTITA INTELEKTUALNE SVOJINE-AUTORSKO PRAVO

Celokupni dizajn web-sajta www.cistilica.rs, tekst, grafika, izbor i njegova postavka intelektualno su i industrijsko vlasništvo vlasnika web-sajta, pa su zaštićeni odgovarajućim odredbama srpskog i međunarodnog prava o intelektualnom i industrijskom vlasništvu.
Sastav sadržaja i baza svih podataka koji se nalaze na ovom web-sajtu isključivo pripadaju njenom vlasniku i zaštićeni su odgovarajućim odredbama srpskog i međunarodnog prava. Vlasnik izričito zadržava sva prava intelektualne i industrijske svojine na bilo koji i sve elemente sadržaja web-sajta www.cistilica.rs ili drugog materijala prikazanog na web-sajtu www.cistilica.rs. Bez obzira na gore navedeno, korisnik se obavezuje da neće stvarati dela izvedena ili zasnovana na osnovu sadržaja web-sajta, da neće kopirati, reprodukovati, ponovo objavljivati, objavljivati, modifikovati, prenositi, prodavati ili iskorišćavati na bilo koji način, delimično ili u celosti, materijal web-sajta i web stranice ili bilo kog relevantnog softvera, uključiti kao vezu za direktan pristup sa druge veb lokacije do unutrašnjih informacija, kopirati njegovu lokaciju na drugi server, i sl.
Na svako kršenje autorskog i srodnih prava primenjuju se odredbe Zakona o autorskom i srodnim pravima i Krivičnog zakonika.